Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Bij het aangaan van een bestelling, reservatie en/of het goedkeuren van een offerte verplicht de klant zich tot afname of verbintenis hiervan. Bij eventuele afzegging van cateringgoederen ( food ) blijft de verkoper vrij hetzij de afname te eisen tegen de betaling van 100% ofwel een schadeloosstelling van 50% op de bestellingsom te betalen. Alle betalingen kunnen ter plaatse met Bancontact of Creditcard gebeuren op de dag van uw verbruik of event.

2. Bij elke aankoop in de webshop of bij externe catering reizen de goederen op risico van de koper, zelfs indien ze franco verkocht zijn. Aankopen via de webshop worden niet teruggenomen.

3. Breuk, schade en/of verlies van materialen vallen steeds ten koste van de klant. Alsook schade of breuk aan de infrastructuur met inbegrip van alle materialen bij het huren van de locatie 1833 VENUE valt ten koste van de klant.

4. Catering : De klant verzekert bij catering op verplaatsing, een droge ruimte voor het stockeren van gehuurde materiaal van begin tot einde van de huur-periode, en dit tot ophaal van de verhuurdienst.

5. Catering : Bij het huren van tenten is de klant verplicht hiervoor een verzekering aan te gaan om schade bij wind, hagel, storm en / of andere vormen van schade in te dekken.

6. Klachten moeten ons binnen de 48 uur na de levering aangetekend toekomen om in aanmerking te komen. Na deze termijn zullen de leveringen en prijzen beschouwd worden als zijnde definitief en volledig aanvaard.

7. Door het niet betalen van een rekening/factuur gedurende meer dan 7 (zeven) dagen na haar vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien van de toegestane betalingsvoorwaarden. Bij het overschrijden van deze termijn dient de klant verwijlintresten ten belope van 18% per jaar te betalen, vanaf de vervaldag van de faktuur en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

8. CC Cookingcorner BVBA vraagt steeds een voorschot van minimum 70% van het offerte bedrag, dit voorschot dient gestort te worden bij goedkeuring en/of bevestiging van de offerte en minstens 14 dagen voor aanvang van een levering, de huur van een locatie of het event zelf.

Indien het voorschot ons niet is toegekomen ten laatste 10 dagen voor de event-datum zal de reservatie-datum als vrij worden aanschouwd en zal de locatie als vrij worden gegeven in de agenda.

9. Bij opdrachten die uitgevoerd worden zonder voorschotfactuur, dient het voorschot betaald te worden bij aanvang van de levering of aanvang van het event, of het betreden van de gehuurde locatie. Het saldo kan betaald worden ter plaatse met bancontact of Creditcard. Prijzen op onze menukaarten kunnen ten alle tijden aangepast worden naargelang voorraad, vraag & aanbod en/of marktaanbod.

10. Wanneer u verstek laat voor uw reservatie dient u onmiddellijk 100% van de door u gemaakte reservatie over te maken op ons rekeningnummer. Indien wij binnen 7 dagen uw betaling niet hebben ontvangen zijn wij genoodzaakt om een extern incasso bureau in te schakelen. De bijkomende interesten a rato 18% per jaar, alsook een forfaitair schadebeding van 15% op het totale offerte-bedrag met een minimum van 500 euro zullen u tevens worden aangerekend.

11. Onze zaak is uitgerust met een camera-bewakingssysteem. Wanneer een klant schade aanricht of zaken ontvreemdt in onze zaak, is hij of zij verplicht deze te vergoeden.

12. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

13. Algemene voorwaarden bij het nemen van eigen externe catering zie Link